Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ нь:

 • Монгол улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон болон бусад олон улсын гэрээнд тусгагдсан - иргэд эвлэлдэн нэгдэх эрхэнд үндэслэсэн
 • Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулинд тодорхойлсончлон, Монгол улсын иргэд өөрсдийн үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн байгуулсан 

үйл ажиллагаагаа төрөөс  хараат  бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг - ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.

Та манай ТТБ-д дараах хоёр хэлбэрээр элсэж болно:

1. Гишүүнээр элсэх
2. Дэмжигчээр элсэх

Хэрэв та элсэхийг хүсвэл дээрх хоёр холбоосны аль нэгээр орно уу!

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001, 98279574
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001
  • Банкны дансны дугаар:
   • Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 094 040 (төгрөгийн данс)
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 086 397 (долларын данс)
   • Хүлээн авагчийн нэр: Болор Дэмчиг(-ийн) Бусад данс