Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-д (цаашид “МҮЧХ” гэж товчилно) гишүүнээр элсэхийг хүсэгчид доорх 2 хэлбэрийн аль нэгийг сонгон хүсэлтээ илгээнэ.


1. Бичгэн хэлбэр:

“ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ” нэртэй файлыг татаж авч цаасан дээр хэвлээд, хөх цэнхэр өнгийн бал/үзгээр гараар бөглөж, цээж зургаа наан, гарын үсгээ зурж, иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт доорх шуудангийн хайрцагт хийх (Файл татаж авах).

Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, Ш/х: 1308


2. Цахим хэлбэр:

"ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ" товчийг дарж нэвтрээд, гарч ирсэн цонх бүрийг кирилл монгол үсгээр бөглөн, цээж зургаа файл хэлбэрээр оруулж, иргэний үнэмлэхний хуулбараа мөн файл хэлбэрээр хавсарган - цахимаар илгээх (Цахим хэлбэрээр анкет бөглөх)

Таны гишүүнээр элсэх хүсэлтийг бид хүлээн авч шалгаад 2 сарын дотор эцэслэн шийдвэрлэж, хариуг таны цахим шууданд илгээнэ. Та хариуг уншиж танилцаад хүсэлтээ дахин баталгаажуулж хариу бичих ба таны хариу захидлыг бид хүлээн авснаар - та манай байгууллагын гишүүн болсонд тооцогдоно.


АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Бичгэн хэлбэрээр анкет бөглөж байгаа бол хөх цэнхэр өнгийн үзэг/балаар бичнэ.

2. Бичгэн болон цахим хэлбэрээр хүсэлт илгээхдээ - Иргэний үнэмлэхнийхээ 2 талыг хоёуланг нь хуулж хавсаргана.

3. Анкетыг монгол хэлээр-кирилл үсгээр бөглөнө. Зөвхөн цахим шуудангийн хаяг болон гадаадад түр оршин суугаа бол гадаад дахь хаягаа латин үсгээр бөглөнө.

***

Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулинд заасны дагуу, МҮЧХ ТББ-ын Удирдах зөвлөл нь хувь хүний гишүүнээр элсэх хүсэлттэй холбогдох асуудлыг нууцаар, санал хураах зарчмаар шийдвэрлэнэ.

Монгол улсын Үндсэн хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, бусад холбогдох хуулийн дагуу таны илгээсэн хувийн мэдээллийг МҮЧХ ТББ бусдад дамжуулахгүй нууцлан хадгална.

Лавлах утасны дугаар: 88167001, 98279574

Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, Ш/х: 1308

Цахим шуудангийн хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Банкны данс:
   • Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Дансны дугаар: 456 094 040
   • Данс эзэмшигчийн нэр: Дэмчигийн БОЛОР
   • Валютын төрөл: Төгрөг