Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-д (цаашид “МҮЧХ” гэж товчилно) гишүүнээр элсэхийг хүсэгчид доорх хэлбэрээр хүсэлтээ илгээнэ.

Цахим хэлбэр:

"ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ" товчийг дарж нэвтрээд, гарч ирсэн цонх бүрийг кирилл монгол үсгээр бөглөн, цээж зургаа файл хэлбэрээр оруулж, иргэний үнэмлэхний хуулбараа мөн файл хэлбэрээр хавсарган - цахимаар илгээх (Цахим хэлбэрээр анкет бөглөх).

Таны гишүүнээр элсэх хүсэлтийг бид хүлээн авч шалгаад 2 сарын дотор эцэслэн шийдвэрлэж, хариуг таны цахим шууданд илгээнэ. Та хариуг уншиж танилцаад хүсэлтээ дахин баталгаажуулж хариу бичих ба таны хариу захидлыг бид хүлээн авснаар - та манай байгууллагын гишүүн болсонд тооцогдоно. 

(Анкет татах)

 

***

Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулинд заасны дагуу, МҮЧХ ТББ-ын Удирдах зөвлөл нь хувь хүний гишүүнээр элсэх хүсэлттэй холбогдох асуудлыг нууцаар, санал хураах зарчмаар шийдвэрлэнэ.

Монгол улсын Үндсэн хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, бусад холбогдох хуулийн дагуу таны илгээсэн хувийн мэдээллийг МҮЧХ ТББ бусдад дамжуулахгүй нууцлан хадгална.

Лавлах утасны дугаар: 88167001, 98279574

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Банкны данс:
   • Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Дансны дугаар: 456 094 040
   • Данс эзэмшигчийн нэр: Дэмчигийн БОЛОР
   • Валютын төрөл: Төгрөг