Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-д (цаашид “МҮЧХ” гэж товчилно) идэвхтэн дэмжигчээр бүртгүүлэхийг хүсэгчид доорх 2 хэлбэрийн аль нэгийг сонгон хүсэлтээ илгээнэ.


1. Бичгэн хэлбэр:

“ДЭМЖИГЧИЙН АНКЕТ” нэртэй файлыг татаж авч цаасан дээр хэвлээд, хөх цэнхэр өнгийн бал/үзгээр гараар бөглөж, цээж зургаа наан, гарын үсгээ зурж, хэрэв Монгол улсын иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт, хэрэв гадаад улсын иргэн бол паспортын хуулбарын хамт доорх шуудангийн хайрцагт хийх (Файл татаж авах).

Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, Ш/х: 1308


2. Цахим хэлбэр:

"ДЭМЖИГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарж нэвтрээд, гарч ирсэн цонх бүрийг кирилл монгол үсгээр бөглөн, цээж зургаа файл хэлбэрээр оруулж, хэрэв Монгол улсын иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбараа, хэрэв гадаад улсын иргэн бол паспортын хуулбараа мөн файл хэлбэрээр хавсарган - цахимаар илгээх (Цахим хэлбэрээр анкет бөглөх)

Бүртгүүлсний дараа анкетыг тань нягтлаад таны бүртгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн эсэх тухай и-мэйл илгээх болно. 


ТОДРУУЛГА:

1. Бичгэн хэлбэрээр анкет бөглөж байгаа бол хөх цэнхэр өнгийн үзэг/балаар бичнэ.

2. Бичгэн болон цахим хэлбэрээр хүсэлт илгээхдээ - Иргэний үнэмлэхнийхээ 2 талыг хоёуланг нь / хэрэв гадаад улсын иргэн бол паспортын зураг, мэдээлэл бүхий нүүрүүдийг хуулж хавсаргана.

3. Анкетыг монгол хэлээр-кирилл үсгээр бөглөнө. Зөвхөн цахим шуудангийн хаяг болон гадаадад түр болон байнга оршин суугаа бол гадаад дахь хаягаа латин үсгээр бөглөнө.

***

МҮЧХ ТББ-ын Удирдах зөвлөл нь хувь хүний идэвхтэн дэмжигчээр бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авч байгууллагын мэдээллийн санд албан ёсоор бүртгэж авна.

Монгол улсын Үндсэн хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, бусад холбогдох хуулийн дагуу таны илгээсэн хувийн мэдээллийг МҮЧХ ТББ бусдад дамжуулахгүй нууцлан хадгална.

Лавлах утасны дугаар: 98279574,  99721223

Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, Ш/х: 1308

Цахим шуудангийн хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Үнэлгээ: 4.83 (3 удаа үнэлсэн)
  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001, 98279574
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001
  • Худалдаа хөгжлийн банк:
   • Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 094 040 (төгрөгийн данс)
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 086 397 (долларын данс)
   • Хүлээн авагчийн нэр: Болор Дэмчиг(-ийн) Бусад данс