Өөрийнхөө санаа бодлыг Тантай хуваалцахаас өмнө Та намайг байдаг л нэг ээлжит “ярьдаг толгой”/телевизийн сувгуудаар байнга ярьж л байдаг хүмүүсийг ингэж нэрлэдэг -Орч./ гэж бодохгүй байх, улмаар харин таны л адил жирийн нэг хүн гэж хүлээн авахын тулд надад өөрийнхөө тухай хэдхэн үг хэлэхийг минь болгооно уу. Заримдаа би үнэхээр зурагтаар мэдээний хөтөлбөрүүдийг үзэж байхдаа тэнд ярьж байгаа хүнийг нь “Та хэн бэ?” мөн “Та яагаад энэ бүхнийг надад яриад байгаа юм бэ?” гэж асуумаар санагдаж байгаагаа мэдэрдэг. Чухам ийм учраас би хэн бэ мөн миний энэ үзэл бодлууд чухам юун дээр дэвсгэрлэж анх үүсэж гарч ирсэн бэ гэдгээ тайлбарлахыг минь болгооно уу.

Нийгэм судлаач Ханна Арендт нэгэн удаа “Хүүхэд, залуучуудад өөрсдийн итгэл үнэмшлүүдээ өөрсдөө бүрэлдүүлэх боломжийг олгох нь бүх нийтийн боловсролын зорилго хэзээ ч байгаагүй. Харин зорилго нь хүүхэд залууст итгэл үнэмшлүүдээ өөрсдөө бие даан бүрэлдүүлэх боломжийг нь үгүй хийж устгахад оршиж байдаг” гэж бичсэн байдаг билээ.


Одоо зарим хүмүүс мөнгө хөрөнгөө шавхан байж хүүхдүүдээ гадаадын сургуульд илгээж зарим нь энд төлбөртэй сургуулиудад хүүхдээ даатгаад ч байдал сайжрахгүй байгааг харж байгаа билээ. Тэгвэл энэ бүх асуудлын гол учиг арай өөр зүйлд - манайд болон бусад улс орнуудад боловсролын тал дээр хэрэгжүүлж байгаа "төрийн" бодлогод байгаа нь жилээс жилд улам тодорхой болж энэ орнуудын нийгэм олон нийт эсэргүүцэн тэмцэж эхлээд байна!

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001, 98279574
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001
  • Худалдаа хөгжлийн банк:
   • Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 094 040 (төгрөгийн данс)
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 086 397 (долларын данс)
   • Хүлээн авагчийн нэр: Болор Дэмчиг(-ийн) Бусад данс