Одоо зарим хүмүүс мөнгө хөрөнгөө шавхан байж хүүхдүүдээ гадаадын сургуульд илгээж зарим нь энд төлбөртэй сургуулиудад хүүхдээ даатгаад ч байдал сайжрахгүй байгааг харж байгаа билээ. Тэгвэл энэ бүх асуудлын гол учиг арай өөр зүйлд - манайд болон бусад улс орнуудад боловсролын тал дээр хэрэгжүүлж байгаа "төрийн" бодлогод байгаа нь жилээс жилд улам тодорхой болж энэ орнуудын нийгэм олон нийт эсэргүүцэн тэмцэж эхлээд байна!

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001, 98279574
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 88167001
  • Банкны дансны дугаар:
   • Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 094 040 (төгрөгийн данс)
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 086 397 (долларын данс)
   • Хүлээн авагчийн нэр: Болор Дэмчиг(-ийн) Бусад данс