Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ нь:

 • Монгол улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон болон бусад олон улсын гэрээнд тусгагдсан - иргэд эвлэлдэн нэгдэх эрхэнд үндэслэсэн
 • Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулинд тодорхойлсончлон, Монгол улсын иргэд өөрсдийн үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн байгуулсан

үйл ажиллагаагаа төрөөс  хараат  бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг - ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.

Та манай ТТБ-д дараах хоёр хэлбэрээр элсэж болно:

1. Гишүүнээр элсэх
2. Дэмжигчээр элсэх

Хэрэв та элсэхийг хүсвэл дээрх хоёр холбоосны аль нэгээр орно уу!

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Үнэлгээ: 5.00 (1 удаа үнэлсэн)
  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 98279574, 99721223
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 99721223, 80088803, 99936217
  • Худалдаа хөгжлийн банк:
   • Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 094 040 (төгрөгийн данс)
   • Хүлээн авагчийн данс: 456 086 397 (долларын данс)
   • Хүлээн авагчийн нэр: Болор Дэмчиг(-ийн) Бусад данс