2018 оны 4-р сарын 18-нд Реалполитик судлаач, Монгол улсын Зөвлөх инженер, санхүүч-эдийн засагч, Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-ын тэргүүн Дэмчигийн Болор (Хиад боржигин Болорболд)-той хийсэн ээлжит ярилцлага:

1-р хэсэг: Гадаад улстөрийн байдал ба Монгол


2-р хэсэг: Мөнгө, банк, санхүү, эдийн засгийн талаарх төөрөгдлүүд


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Үнэлгээ: 5.00 (1 удаа үнэлсэн)