2018 оны 1-р сарын 6-нд Реалполитик судлаач, Монгол улсын Зөвлөх инженер, санхүүч-эдийн засагч, Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-ын тэргүүн Д.Болор (Болорболд)-той өнөөгийн халуун сэдвүүдээр ээлжит ярилцлагаа хийлээ.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Үнэлгээ: 5.00 (2 удаа үнэлсэн)