food inc

Нэр: Корпорацижсан хүнс
Оригинал нэр: Food, Inc.
Гарсан улс: АНУ
Гарсан он: 2008
Жанр: Баримтат кино
Найруулагч: Роберт Кеннер
Гол дүрд: Эрик Шлоссер