Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ нь:

 • Монгол улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон болон бусад олон улсын гэрээнд тусгагдсан - иргэд эвлэлдэн нэгдэх эрхэнд үндэслэсэн
 • Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулинд тодорхойлсончлон, Монгол улсын иргэд өөрсдийн үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн байгуулсан 

үйл ажиллагаагаа төрөөс  хараат  бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг - ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.

Та манай ТТБ-д дараах хоёр хэлбэрээр элсэж болно:

1. Гишүүнээр элсэх
2. Дэмжигчээр элсэх

Хэрэв та элсэхийг хүсвэл дээрх хоёр холбоосын аль нэгээр орно уу!

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Банкны данс:
   • Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Дансны дугаар: 456 094 040
   • Данс эзэмшигчийн нэр: Дэмчигийн БОЛОР
   • Валютын төрөл: Төгрөг