Орчуулсан нийтлэлүүд
  • Mongolia (MN)

 

Өмнөх үг: Америкийн ард түмэн - иргэд ардчилсан сонгуулийг нь луйвардан зальдаж байгаад сэтгэл түгшин зовниж түүнийг таслан зогсоохоор сонгогчдынхоо хувьд өөрсдийн нэрийн өмнөөс НҮБ-д нэгэн хүсэлт өргөдөл гаргасан байна. Уг өргөдөлдөө Америкийн 2016 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн шударга байдалд мөн үйл ажиллагаа явцад ажиглалт хийн хяналт тавьж өгөхийг хүсэж байгаа ажээ.
3.3846153846154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Одоогийн үнэлгээ= 3.38
АНУлсын иргэд НҮБ-ээс Сонгуулийн Түргэн Тусламж үзүүлэхийг хүсч байна - 3.4 out of 5 based on 13 votes

Онлайн уншигчид


Олон нийтийн сүлжээнүүд