2016 оны УИХ-ын сонгуулиар улс орны байдал, иргэдийн амьжиргаа өөрчлөгдөх үү?

Энэ асуулгаархи санал хураалт дууссан болно.


Санал асуулгын үр дүн:

No Flash Player Installed


Өгсөн саналын нийт тоо   9
Тус санал асуулга эхэлсэн:   2016-01-08 00:00:00
Тус санал асуулга дууссан:   2016-02-07 00:00:00

Онлайн уншигчид


Олон нийтийн сүлжээнүүд